Főiskolánk a hinduizmus gaudíja vaisnava (Visnu-, ill. Krisna-hívő) ágát
képviselő és tanító felsőoktatási intézmény, amely egyike azon ritka
iskoláknak, ahol ezen ősi hagyományt államilag akkreditált képzésben lehet
elsajátítani.

Bár teológiai főiskola lévén vaisnava teológusokat és 2009 szeptemberétől
vaisnava jógamestereket képzünk, ajtónk mindazok előtt nyitva áll, akik e
kultúrát és vallást nem hitéleti alapon, hanem tudásszomjból szeretnék
megismerni.

Ennek megfelelően oktatási tevékenységünk kettős célt szolgál: egyrészt
biztosítja azt, hogy a főiskolánkat alapító egyház (Magyarországi
Krisna-tudatú Hívők Közössége) szerzeteseinek képzése és továbbképzése
államilag elismert keretek között folyhasson, másrészt pedig felekezeti
hovatartozástól függetlenül lehetőséget adunk minden érdeklődő számára, hogy
mélységeiben is megismerhesse a védikus kultúra tanításait.

A különböző tudományterületek legjelesebb képviselői által megfogalmazott
alapvető felvetések, illetve figyelmeztetések, mint például az információs
társadalom felületessége, a fogyasztói társadalom csapdái, az elidegenedés és
elszemélytelenedés problematikája stb., mind konkrétan tapasztalható
melléktermékei a modern kor folyamatainak, és többnyire önmagunk és
környezetünk tényleges megismerésének hiányára vezethetők vissza.

Visszajutni önmagunkhoz, megérteni életünk teljes értelmét, felfedezni
kapcsolatunkat a transzcendenssel, a végső forrással, ez a legtöbb keleti
kultúrának, így az indiainak is a fő célkitűzése.

Főiskolánkon, az ismeretanyag színvonalas átadásán túl, mi is ezeket a
célokat tűztük magunk elé. Így hallgatóink tanulmányaik befejezésekor
nemcsak tudományos, hanem szellemi és lelki szempontból is gyarapodva vehetik
vállukra a tanáraink és munkatársaink által együtt elkészített „batyut”,
amelyben a diplomán kívül az anyagi világ okozta problémák kezelésére szolgáló
lelki megoldások lapulnak útravalóul.

Szellemiségünkhöz hozzátartozik, hogy falaink között a képzés és önképzés kéz
a kézben járnak, így tanulóinknak lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a
főiskola vezető oktatói által felügyelt valamely tudományos kutatócsoportban
kreatív munkát végezzenek. Erre a célra tág lehetőséget nyújt a Védikus
Tudományok Kutatóintézete, a jóga és teológia, valamint az
Egyháztörténet munkacsoport, az India kulturális öröksége tudományos kör és az
Exegetika kutatócsoport.

Főiskolánk 2008 szeptemberétől tért át a bolognai osztott képzésű oktatási
rendszerre, amely három éves BA (Bachelor of Arts) főiskolai diplomát ad. Ez –
ahogy már említettük – a 2009/2010. tanévben kiegészül az Európai Unióban és
egész Európában is egyedülállónak számító vaisnava jógamesterdiplomát adó
speciális képzésünkkel.

Oktatásunk minőségét a saját szakterületén alapos ismeretekkel, tudományos
tevékenységgel és hosszabb-rövidebb indiai tapasztalattal rendelkező tanári
karunk biztosítja. Tudományos és baráti hangulatú kapcsolatokat ápolunk
India több egyetemével, amelyek közül kettővel (Sardar Patel University,
Vallabh Vidyanagar és a Somalya University, Gujarat) affiliációs szerződést
írtunk alá. Ez lehetővé teszi, hogy hallgatóink oklevelük kézhezvétele után
ezen egyetemek valamelyikén szerezzék meg egyetemi (MA) végzettségüket és
doktori (PhD) fokozatukat.

Remélve, hogy sikerül megtalálnia a hallgatóinknak leginkább megfelelő képzési
lehetőséget, további kellemes kalandozást kívánok oldalainkon.

A Bhaktivedanta Hittudományi  Főiskola honlapja:  ITT

A képzés feltételeiről bővebb tájékoztatást adunk a következő e-mail címen:

[email protected]