Krisna_volgy_szocm_150

Európai Uniós támogatásból kezdte meg működését az Udvarom Szociális Szövetkezet. A „Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása park- és közterület fenntartási szolgáltatásokban” című projekt célja olyan szociális alapon működő gazdálkodó szervezet elindítása Somogyvámoson, melynek tevékenysége a helyi igény- és szükségletfelmérésre alapozva, értéket teremtve segíti helyi hátrányos helyzetűek számára a biztosabb megélhetést.

A tervezett szolgáltatások fő tevékenységcsoportja a parkfenntartási, és a közterület-fenntartási és egyéb kiegészítő szolgáltatások, a helyben és a környékbeli településeken jelentkező igényeknek és szükségleteknek megfelelően. 2015. nyarától Somogyvámos és a környező települések lakói, vállalkozói, önkormányzatai a gyepfelületek fenntartásától kezdve a fák, fasorok fenntartásán az egy- és kétnyári virágpalánták kiültetésén keresztül a Díszfák, díszcserjék, gyümölcsfák gondozásáig sokféle szolgáltatást igénybe vehetnek. Ezekhez kapcsolódnak olyan kiegészítő szolgáltatások, mint a Közterületi utak fenntartása (gyomirtás, felülterítés) vagy akár a közterületek takarítása, hulladékgyűjtés és szállítás is. A projekt keretében 6 fő, hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli személy kerül foglalkoztatásra.

A projekt végrehajtásával előmozdítható és erősíthető a társadalmi felelősségvállalás és kohézió, valamint a helyi potenciálra épülő gazdasági tevékenységek fejlesztése Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségében egy zsáktelepülésen, Somogyvámoson.

Szeretne eltölteni akár több napot is Krisna-völgyben, vagy Csoportjával egy hasonló fesztiválprogramunkon részt venni?

Kérjük, hívja fel Turisztikai Szervezőnket a +36 30 436 3900 -es mobilszámon, aki szívesen segít Önnek programja összeállításában!