Az elmúlt évezredben az erdők jelentősége több alkalommal is átértékelődött Európában. A középkorban a népesség arányához képest nem jelentett problémát, hogy az emberek korlátlanul használták ezeket a területeket. Építésekhez, a bútorkészítéshez, a bányászathoz illetve fűtéshez. Sok erdő végleg áldozatul esett az állattartás miatt újonnan kialakított legelőknek, kaszálóknak, szántóknak.
Az ipari forradalom kezdetén az erdő átminősült a faanyag termőhelyévé.
Ezen a szénfelhasználás fokozódása sem segített, sőt, a népesség növekedésével a erdőterületek rohamosan lecsökkentek. Magyarország erdősültségét a honfoglalás korában 40-60 % közöttire becsülik, ez az állomány a XIX.században szenvedte el a legnagyobb sérülést, a millenniumra már csak 13 % volt az erdők aránya. A történelmi mélypont Trianon után következett, 11,8 %. A XXI.század elejére a tudatos törekvés révén ismét elértük a 20 %-os értékhatárt, de az őshonos, természetes erdők ebből csupán 7 %-ot adnak, a többi felületen zömében új, behurcolt fafajokkal telepített erdők (és monokultúrás ültetvények, akác, fekete fenyő, nemes nyár, stb.) élnek.

Somogy megye az országos átlagnál magasabb erdősültségű terület, de Krisna-völgy épp olyan helyen fekszik, ahol a XX. század elején és a II.világháború után jelentős kitermeléseket hajtottak végre, újratelepítés nélkül. Néhány természetes erdőfolt túlélte a tsz időszakot is, így érkeztünk el napjainkhoz.
1993-tól az első 10 év tapasztalata megmutatta, hogy a természettel harmonikus gazdálkodáshoz elengedhetetlen az erdők, a mezővédő erdősávok megléte. 230 hektáros területünkön fokozatosan kezdtük a telepítéseket.
1999-ben még 10 % alatti erdőborítással rendelkeztünk, 2007-re már elértük az országos átlagot, sőt meg is haladtuk (22 %). A telepítéseknél előnyben részesítjük az őshonos fajokat, csak a 11 hektáros botanikus kertünkben ültetünk egzótákat (több, mint 500 fásszárú faj!). Ugyancsak kerüljük a monokultúrás telepítéseket, mintáink a természetes erdők, ahol egészséges egyensúlyban él együtt több ezer növény- és állatfaj.

A telepítésekkel több célunk is van:
Az önellátáshoz a tüzifa és az épületfa ezen a tájon hozzá tartozik.
Faanyag-termeléshez gazdasági célú erdőket használunk, de itt is több fafajt választottunk, lévén nem csak a következő 20 év problémáját szeretnénk megoldani, hanem a minket követő generációkét is (hosszabb vágásfordulóval számolható tölgyek, gyertyán telepítése).
Méhesünk részére előszeretettel telepítjük a tájban honos hársakat (kislevelű, ezüst, nagylevelű hárs).
A legelők fásítását a megváltozott éghajlati viszonyok ellensúlyozására, és a táj esztétikumának megőrzésére végezzük. A fás legelők sokkal jobb eredményt adnak az extra száraz nyarakon is.
A szántók, valamint a zöldség- és virágkertészet mikroklímájának védelmére gazdag erdősávokat ültetünk, amelyek megtörik a kíméletlen téli, és a szárító nyári szeleket, félárnyékot biztosítanak, élőhelyül szolgálnak számos állatnak, amelyek részt vesznek a biológiai növényvédelemben.
Utcafásításaink kellemes környezetet és harmonikus tájképet adnak.

Legutóbb most novemberben 2,7 ha felületen több mint 2400 db suháng méretű őshonos fát ültettünk legelőink nagy felületének megtörésére, illetve a lakóterület nyári árnyékolására. Utcafásításunk kislevelű hárssal több célt is szolgál a jövőben. A faültetés pedig nagyon kedves közösségi program a Krisna-völgyben élőknek.

1 hozzászólás

 1. Szeretett Nővéreim, Fivéreim!

  Minden Isten ajándéka, és akként kellene bánunk mindennel. A fákkal, az erdőkkel, a kövekkel az állatokkal, az egész teremtett világgal Ennek egyik módja a mértékletesség gyakorlása, Sajnos nem becsüljük meg azt az ajándékot amit egykor kaptunk. Sokan fel sem fogják hogy milyen nagy áldásban van részünk, és nincs sok dolgunk mint vigyázni mindenre. Ez valóban olyan nehéz lenne? Pedig roppant egyszerü: szeress mindenkit, szolgálj mindenkit, már ennyi is elég. A Bhakták tevékenysége nagyon szép példa erre.
  Fogadjátok szeretettel

  AJÁNDÉK c versemet.

  Ne kérdezd hogy honnan, s miért?

  A szeretet sem kérdi, minek, s kiért?

  A szeretet mindenki jussa, otthona,

  nincsen oka, s nincs évszaka.

  fejedelem zsuzsa

Comments are closed.