A 20 éves Krisna-völgy rendezvénysorozat egy bárhol és bárki számára elérhető elemeként, egy újdonsággal szeretnénk meglepni a Krisna-tudat filozófiája és kultúrája valamint életmódja iránt érdeklődőket. A Krisna-völgy 20 éves jubileumi ünnepségsorozat keretében készítettünk egy majd másfél órás filmet, amely végigköveti e 20 esztendő eseményeit, legfontosabb történéseit, lépésről lépésre. Archív felvételeken láthatjuk a völgy fejlődését, a templomépület és Krisna-völgy épülését, kiteljesedését a kezdetektől, egészen napjainkig.

 Krisna-völgy 20 esztendővel ezelőtt mindössze egy birkalegelő volt, egy somogyvámosi zsákfalu, amely más kis falvakhoz hasonlóan kezdett elnéptelenedni. Krisna-völgy épülése nem csak a hívők számára jelentett egy óriási lendületet napi lelki gyakorlataikban, hanem a helyiek számára is munkalehetőséget biztosított.

A helyi termékek használatát, a gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan elvét is sikerült megvalósítani. Krisna-völgy e mellett a vidéki életvitel szeretetét is kifejezte, az egyszerű életvitel emelkedett gondolkodás elve még Sríla Prabhupádától származik, aki így jellemezte a Krisna-hívők számára javasolható, letisztult életvitelt.

 A szellemi magasságok mellett az önfenntartás és a környezetbarát életvitel fontosságát hangsúlyozta, így a hívők megtanulták a fenntarthatóság, az önellátás minden elvét is a lelki tanításokon túl. Sríla Prabhupáda, aki a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezete megalapításával a nyugati, iparilag fejlett világban is megismertette ezt az ősi, több ezer éves kultúrát, azt javasolta a hívőknek, hogy farmgazdaságokat és templomközpontokat hozzanak létre. Sőt, az indiai szegény gyermekek sorsát látva arra is kérte híveit, hogy amellett, hogy magukról gondoskodnak, a templomok 10 km-es körzetében ne engedjék, hogy éhezzenek az emberek, gondoskodjanak embertársaikról, adjanak nekik az Úr Krisnának felajánlott ételt, vagyis prasadamot.

 A Krisna-tudat egyszerű és szép kultúrája Somogyvámoson a magyar táj elemein keresztül szökkent szárba. Itt ma már a hagyományos, kézi műveléses gazdálkodást követik a hívők és nem szorulnak kívülről nyersanyagokra. Ma már nem csak saját akkreditált általános iskolával rendelkeznek és Európa egyik legkülönlegesebb és legszebb templomával, hanem a kontinens legnagyobb ökofalva ad otthon az ún. Tehénvédelmi Központnak is, amely az erőszakmentes tehéntartás lenyűgöző mintapéldája.

A hívők itt imádják az Úr Krisnát és Örök Társát, és ez az imádat és őszinte odaadás áthatja az egész völgyet. Krisna-völgy szent hely, zarándok hely, ahol vallásától függetlenül bárki békére lelhet.

 Mindez ma is, a hét bármely napján megtekinthető Krisna-völgyben, a 20 éves DVD-ből azonban azt is megtudhatjuk képek és régi videofelvételek segítségével, hogy mindez hogyan fejlődött, Krisna-völgy hogyan vált egy ilyen csodálatos szent hellyé. Hogyan éltek és hogyan dolgoztak a hívők, a nehéz, embert próbáló körülmények ellenére, hogyan tevékenykedtek és közben naponta 5-6 órát foglalatoskodtak a lelki-vallásos tevékenységekkel is. Krisna-völgy példája egy lenyűgöző történet, amely a hit és a szeretet, Isten iránti páratlan odaadás eredményeként jöhetett létre.

  • A teljes film megvásárolható Krisna-völgyben, valamint megrendelhető a következő email címünkön: [email protected]
  • Íme 2 kedvcsináló részlet a Krisna-völgy 20 éves DVD-ből:

Reggeli lelki programok – a kezdetek

 A kezdeti időszakban a hívők számára még templomépület sem állt rendelkezésre, a reggeli imádságot ahogy az étkezéseket is együttesen, a szabad ég alatt tartották. Kora hajnalban keltek, és a völgy gyors épülése céljából késő estig töretlenül végezték szolgálataikat.

Lemondásból jön a lelki erő

 A Krisna-hívők életében megpróbáltatásokkal teli, de élményekben gazdag időszak volt, amikor még nagyon ideiglenes körülmény között tartották meg reggeli lelki programjaikat, szívben, lélekben mégis teljes odaadással. Az Úr Krisna tiszteletére azután közös erővel éjt nappallá téve és átdolgozva közös erővel emeltek templomot az Úr Krisnának és Örök Társának.