A 20 éves Krisna-völgy rendezvénysorozat egy bárhol és bárki számára elérhető elemeként, egy újdonsággal szeretnénk meglepni a Krisna-tudat filozófiája és kultúrája valamint életmódja iránt érdeklődőket. A Krisna-völgy 20 éves jubileumi ünnepségsorozat keretében készítettünk egy majd másfél órás filmet, amely végigköveti e 20 esztendő eseményeit, legfontosabb történéseit, lépésről lépésre. Archív felvételeken láthatjuk a völgy fejlődését, a templomépület és Krisna-völgy épülését, kiteljesedését a kezdetektől, egészen napjainkig.

Krisna-völgy 20 esztendővel ezelőtt mindössze egy birkalegelő volt, egy somogyvámosi zsákfalu, amely más kis falvakhoz hasonlóan kezdett elnéptelenedni. Krisna-völgy épülése nem csak a hívők számára jelentett egy óriási lendületet napi lelki gyakorlataikban, hanem a helyiek számára is munkalehetőséget biztosított.

A helyi termékek használatát, a gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan elvét is sikerült megvalósítani. Krisna-völgy e mellett a vidéki életvitel szeretetét is kifejezte, az egyszerű életvitel emelkedett gondolkodás elve még Sríla Prabhupádától származik, aki így jellemezte a Krisna-hívők számára javasolható, letisztult életvitelt.

A szellemi magasságok mellett az önfenntartás és a környezetbarát életvitel fontosságát hangsúlyozta, így a hívők megtanulták a fenntarthatóság, az önellátás minden elvét is a lelki tanításokon túl. Sríla Prabhupáda, aki a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezete megalapításával a nyugati, iparilag fejlett világban is megismertette ezt az ősi, több ezer éves kultúrát, azt javasolta a hívőknek, hogy farmgazdaságokat és templomközpontokat hozzanak létre. Sőt, az indiai szegény gyermekek sorsát látva arra is kérte híveit, hogy amellett, hogy magukról gondoskodnak, a templomok 10 km-es körzetében ne engedjék, hogy éhezzenek az emberek, gondoskodjanak embertársaikról, adjanak nekik az Úr Krisnának felajánlott ételt, vagyis prasadamot.

A Krisna-tudat egyszerű és szép kultúrája Somogyvámoson a magyar táj elemein keresztül szökkent szárba. Itt ma már a hagyományos, kézi műveléses gazdálkodást követik a hívők és nem szorulnak kívülről nyersanyagokra. Ma már nem csak saját akkreditált általános iskolával rendelkeznek és Európa egyik legkülönlegesebb és legszebb templomával, hanem a kontinens legnagyobb ökofalva ad otthon az ún. Tehénvédelmi Központnak is, amely az erőszakmentes tehéntartás lenyűgöző mintapéldája.

A hívők itt imádják az Úr Krisnát és Örök Társát, és ez az imádat és őszinte odaadás áthatja az egész völgyet. Krisna-völgy szent hely, zarándok hely, ahol vallásától függetlenül bárki békére lelhet.

Mindez ma is, a hét bármely napján megtekinthető Krisna-völgyben, a 20 éves DVD-ből azonban azt is megtudhatjuk képek és régi videofelvételek segítségével, hogy mindez hogyan fejlődött, Krisna-völgy hogyan vált egy ilyen csodálatos szent hellyé. Hogyan éltek és hogyan dolgoztak a hívők, a nehéz, embert próbáló körülmények ellenére, hogyan tevékenykedtek és közben naponta 5-6 órát foglalatoskodtak a lelki-vallásos tevékenységekkel is. Krisna-völgy példája egy lenyűgöző történet, amely a hit és a szeretet, Isten iránti páratlan odaadás eredményeként jöhetett létre.

  • A teljes film megvásárolható Krisna-völgyben, valamint megrendelhető a következő email címünkön: [email protected]

Íme 4 kedvcsináló részlet a Krisna-völgy 20 éves DVD-ből

  • Isten háza

A templomokat szerte a világon az Úr házának, otthonának tekintik, noha az Úr mindent áthat és mindenhol jelen van. Imádatunkat kifejezni, szépen végezni az odaadó folyamatokat azonban egy rendezett templomépületben lehetséges. Egy hívő visszaemlékezése a rendkívüli munkálatokról.

  • Istenszobrok, domborművek Krisna-völgyben

Krisna-völgy temploma nem csak egy szép, színes épület. A templomépületben minden ékesség az Úr Krisnára való emlékezés egy darabkája, az imádat és a szeretet kifejeződésének eszköze. De hogy is készültek ezek a páratlan mesterművek?

 

  • Krisna-völgy szíve

Krisna-hívők számára nem is lehet kérdéses, hogy a völgy lelke nem pusztán maga a közösséget is szolgáló épület, hanem a benne lakó Istenpár, Radha-Syamasundara, az Úr Krisna és Örök Társa, Isten ún. múrti formában, imádható formában való megnyilvánulása, amelyet beavatása óta töretlenül szolgálnak a hívek.

  • Hitvallás és oltári imádat Krisna-völgyben

A Krisna-völgyi szentélyben található istenszobrokat, Radha-Syamasundarát a Krisna-hívők nagy odaadással és töretlenül imádják beavatásuk óta. Az imádat egy lehetőség arra, hogy a kézzelfogható világhoz ragaszkodó érzékeinket lefoglaljuk Krisna szolgálatában.