Krisna születésnapja a hívők számára azon legfontosabb napok egyike. Ilyenkor elzarándokolnak Krisna-völgybe, hogy fülükön, szájukon, szemükön, azaz az összes érzékeiken keresztül megteljenek a Krisna Szent Nevéből, finom szépségéből és a Róla szóló történetekből áradó transzcendentális energiával.

Szeretnék elérni, hogy amikor hazatérnek már ne az anyag illuzórikus függönyén keresztül tekintsenek a világra, hanem tisztán, békésen éljék át a mindennapokban megtapasztalható önmegvalósítás útját.
A Krisna-hívők egyik fő szentírása, a Srímad-Bhágavatam szerint Krisna minden inkarnáció végső forrása, az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Krisna az eredeti személy, megszületetlen és örökkévaló, aki a végső eredete az anyagi és a lelki világnak, és aki különféle okokból kifolyólag rendszeresen meg is jelenik teremtésének helyszínén, az anyagi világban.
Így ír erről a Bhagavad Gíta:

    „Én vagyok az eredete a lelki és az anyagi világnak, minden Belőlem árad….”( B.G. 10.8.)„Noha megszületetlen vagyok, és transzcendentális testem sohasem pusztul el, s bár Én vagyok valamennyi élőlény Ura, mégis minden korszakban megjelenek eredeti, transzcendentális formámban.”( B.G. 4.6.)

Bár hatalma és fensége felfoghatatlan, kedves tulajdonságai inkább tiszta szeretetet és ragaszkodást ébresztenek Iránta híveiben, mint tiszteletet, amely esetleg gátja lehet a Vele való bensőséges kapcsolat kialakításának.
Krisna, a tehénpásztorfiú testének színe olyan, mint a friss esőfelhőé, melyet csodálatos ékszerek díszítenek. Mosolya és fuvolajátéka mindenki számára vonzó, amivel Vrindávana, a gyermek-és ifjúkori kedvteléseinek színhelyének összes lakóját elbűvöli. Krisna a falvak egyszerű természetközeli hangulatában éli mindennapjait örök társaival, a hűs vizű erdei tavak mellett, ahol a teheneket legeltetik. A növények, állatok és emberek a tiszta szeretet bűvöletében megállás nélkül szolgálják Őt, s ebből a kapcsolatból minden lélek boldogságot merít. Ezt a hangulatot tükrözi Krisna-völgy színtere, így Krisna megjelenési napján is megfelelően tudunk emlékezni eredeti helyzetünkre és kapcsolatunkra Krisnával.

Felmerülhet a kérdés, hogy vajon mikor és miért jelenik meg Krisna itt az anyagi világban?
Krisna legutoljára univerzumunkban 5000 évvel ezelőtt jelent meg az Indiában található Mathurában, hűséges szolgái, Vaszudeva és Dévakí gyermekeként. Brahmá – az univerzum és élőlényeinek megteremtője – egy napjában egyszer jelenik csak meg Krisna, ami a mi időszámításunk szerint azt jelenti, hogy 4 milliárd 320 millió évente egyszer. Megjelenéseinek okát szintén a szentírásokból tudhatjuk meg:


    „Óh, Bhárata leszármazottja! Bárhol legyen a vallás gyakorlása hanyatlóban, s kerüljön fölényes túlsúlyba a vallástalanság, alászállok Én Magam.”
    (B.G. 4.7.)„A jámborok felszabadítása, a gonoszok megsemmisítése, valamint a vallás elveinek visszaállítása végett korszakról korszakra megjelenek Én.” (B.G.4.8.)

Mindezen okok mellett Krisna azért is jön el az anyagi világba, hogy híveit megörvendeztesse jelenlétével és enyhítsen evilági szenvedéseiken, illetve az iránta érzett hiány fájdalmán. Az emlékezés fennkölt pillanatai visszatükrözik azokat a hangulatokat, amikor Krisna megjelent a Földön, egy szeptemberi napon, éjjel 12 órakor, és a sötétség ellenére a már szirmaikat becsukó virágok is kinyíltak örömükben.


    „Az Úr megjelenésének áldott pillanatában az egész univerzumot a jóság, a szépség és a béke tulajdonságai árasztották el… A Nap, a Hold, a többi csillag és bolygó végtelen békét sugárzott. Minden égtáj különleges örömet nyújtott, s a felhőtlen égen gyönyörű csillagok ragyogtak… A folyókban tiszta víz folyt, s a liliomokkal és lótuszokkal borított tavak … egyedülálló szépségben pompáztak. A virágokkal és levelekkel teli fákon és a többi zöld növényen, melyekre boldogság volt rápillantani, kakukkok és más madarak énekeltek, s méhek rajai zümmögtek édes hangon a félistenek kedvéért. Virágillattal terhes, tiszta szellő kezdett fújni, örömet okozva a tapintóérzéknek, s amikor a rituális szertartásokat végző bráhmanák a védikus elvek szerint tüzet gyújtottak, a tűz egyenletesen lángolt — a szellő nem zavarta meg. Így történt, hogy amikor a megszületetlen Úr Visnu, az Istenség Legfelsőbb Személyisége megjelenni készült, a szentek és a bráhmanák … úgy érezték, béke tölti el szívük mélyét, s ezzel egy időben a felsőbb bolygórendszerből felhangzott az üstdobok hangja.”
    (S.B. 10.3.1-5.)

Bár Krisna Mathurában látta meg a napvilágot, az ott leselkedő veszély miatt apja elvitte őt Vrindávanába, legjobb barátjához Nanda királyhoz és feleségéhez Jasodához, hogy a vidéki élet békéjében nőhessen fel. Itt tartották meg a bráhmanák (papok) segítségével Krisna születési szertartását, hogy ezzel megadjanak minden kedvezőséget a gyermek és a világ számára. E helyen kezdődtek el Krisna és társai nem evilági kedvtelései, melyek meghallgatása más dimenzióba emeli az emberi tudatot, egy tisztább, boldogabb világba.
Aki ezen a napon ellátogat Krisna-völgybe, kezdésként az éneklés és tánc meditatív programjával átitatva még több lelkesedést meríthet a szentírások történeteiből, majd megtekinthet néhány filmet és fotót Krisna-völgy 15 éves múltjáról, és a rituális csónakáztatáson is részt vehet, melyet a Jamuná szent tavában rendeznek meg.

A programra előzetes bejelentkezés szükséges. Krisna születésnapja augusztus 22-én lesz. Mindenkit szeretettel várunk!